FEATURED
Gezondheid Leefstijl

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

FEATURED

Wat doe je als omstander bij grensoverschrijdend gedrag? Van 5 t/m 9 december 2022 stond deze vraag centraal in de Week van de Integriteit. In deze week werden er allerlei activiteiten georganiseerd die gaan over jouw rol, als omstander, bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Zo komen de manieren waarop je

FEATURED
Gezondheid Leefstijl

Grapje! Moet toch kunnen?!

FEATURED

Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Sámen lachen en plezier hebben, zorgt voor ontspanning, verbinding en betrokkenheid. Naast die verbinding spelen grappen ook een rol in het bepalen van de normen in een groep. Door wel of niet om een grap te lachen, bepaal je met

FEATURED
Gezondheid Leefstijl Persoonlijk

Pesten op de werkvloer

FEATURED

‘Jij bent geen meerwaarde voor het bedrijf. Je kunt per direct gaan.‘ Een vriendin vertelde dat haar werkgever op een woeste manier reageerde toen zij aangaf dat ze niet op haar plek zat. Vol ongeloof hoorde ik haar verhaal aan. Als werkgever kun je nog zo praktisch of sturend zijn,

week tegen pesten
FEATURED
Gezondheid Leefstijl

Buitengesloten? Uitgesloten!

FEATURED

Naroepen, imiteren, belachelijk maken, bedreigen, slaan en spugen. Dit weekend hoorde ik over vreselijke pesterijen in nota bene groep 4 van een basisschool. Manieren van pestgedrag die niet eens bij me opkomen, terwijl deze kinderen nog maar net zeven of acht jaar oud zijn. Het breekt mijn hart als ik