FEATURED
Gezondheid Leefstijl

Eetstoornissen

FEATURED

Er moet een landelijke aanpak komen, waarmee eetstoornissen eerder herkend en behandeld kunnen worden. De Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht om eetstoornissen te voorkomen en vroegtijdig te behandelen. Eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en extreme eetbuien zijn ernstige psychiatrische aandoeningen die ook vaak lichamelijke gevolgen hebben. Ze komen vooral